Titel

Rättsligt meddelande och användarvillkor
I detta utrymme kommer användaren att kunna hitta all information relaterad till de juridiska villkoren som definierar förhållandena mellan användare och oss som ansvariga för denna webbplats. Som användare är det viktigt att du känner till dessa villkor innan du fortsätter med navigeringen. Cadiz Renueva SL Åtar sig som ansvarig för denna webbplats åtagandet att behandla informationen från våra användare och kunder med fullständiga garantier och att uppfylla de nationella och europeiska kraven som reglerar insamling och användning av våra användares personuppgifter. Denna webbplats följer därför strikt RGPD (REGULATION (EU) 2016/679 om dataskydd) och LSSI-CE-lagen 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel.
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Dessa allmänna villkor reglerar användningen (inklusive ren åtkomst) av webbsidorna, medlemmarna på webbplatsen www.casapalaciocadiz.com, inklusive innehåll och tjänster som finns tillgängliga på den. Alla personer som går in på webben, www. casapalaciocadiz.com ("Användare") samtycker till att underkasta sig de Allmänna villkoren som gäller när som helst på www-portalen. casapalaciocadiz.com.
PERSONLIGA DATA VI SAMLAR IN OCH HUR VI GÖR DET
Läs sekretesspolicy
ÅTAGANDEN OCH ÅTGÄRDER AV ANVÄNDARE
Användaren informeras och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär början av ett kommersiellt förhållande med www. casapalaciocadiz.com. På detta sätt samtycker användaren till att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll utan att bryta mot gällande lagstiftning, god tro och allmän ordning.
Användningen av webbplatsen är förbjuden för olagliga eller skadliga ändamål, eller som på något sätt kan orsaka skador eller hindra webbplatsens normala drift. När det gäller innehållet på denna webbplats är det förbjudet: Dess reproduktion, distribution eller modifiering, helt eller delvis, såvida du inte har tillstånd från dess legitima ägare; Alla kränkningar av leverantörens eller de legitima ägarnas rättigheter; Dess användning för kommersiella eller reklamändamål.
Vid användning av webben, www. casapalaciocadiz.com accepterar användaren att inte utföra något beteende som kan skada bildens, intressen och rättigheterna på www. casapalaciocadiz.com eller tredje parter eller som kan skada, inaktivera eller överbelasta portalen (ange domän) eller på något sätt förhindra normal användning av webben. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna för datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och därför, www. casapalaciocadiz.com kan inte garantera frånvaron av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i användarens datorsystem (programvara och hårdvara) eller i deras elektroniska dokument och filer som finns däri.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Personuppgifterna kommuniceras av användaren till www. casapalaciocadiz.com kan lagras i automatiserade databaser eller inte, vars äganderätt uteslutande motsvarar www. casapalaciocadiz.com, antar detta alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder som garanterar konfidentialitet, integritet och kvalitet på informationen i dem i enlighet med bestämmelserna i gällande bestämmelser om dataskydd.
Kommunikation mellan användare och www. casapalaciocadiz.com använder en säker kanal, och den överförda informationen är krypterad tack vare https-protokoll, därför garanterar vi de bästa säkerhetsvillkoren så att användarnas konfidentialitet garanteras.
PÅSTÅENDEN
www. casapalaciocadiz.com informerar om att det finns klageformulär tillgängliga för användare och kunder. Användaren kan göra anspråk genom att begära sitt ansökningsformulär eller genom att skicka ett e-postmeddelande till reservas@casapalaciocadiz.com med angivande av deras namn och efternamn, tjänsten och / eller produkten som köpts och ange skälen för deras anspråk.
Användaren / köparen kan meddela oss om fordran, antingen via e-post till: reservas@casapalaciocadiz.com, om de vill, bifogar följande ansökningsformulär: Tjänsten / produkten: Förvärvad på dagen: Användarnamn: Användaradress: Användarens signatur (endast om den presenteras på papper): Datum: Anledning till anspråk:
Konfliktlösningsplattform
Om det kan vara av intresse för dig kan du även lämna in dina anspråk på den tvistlösningsplattform som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och finns på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
INTELLEKTUELLA OCH INDUSTRIAL EGENSKAPSRÄTTIGHETER
I kraft av bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i lagen om immateriella rättigheter, reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive dess metod för att tillhandahålla, hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, i alla medier och på något tekniskt sätt, utan tillstånd från www.casapalaciocadiz.com. Användaren samtycker till att respektera immateriella och industriella rättigheter som ägs av www.casapalaciocadiz.com.
Användaren vet och accepterar att hela webbplatsen, utan uttömmande text, programvara, innehåll (inklusive struktur, urval, arrangemang och presentation av) podcast, fotografier, audiovisuellt material och grafik, är skyddad av varumärken, rättigheter upphovsrätt och andra berättigade rättigheter, i enlighet med internationella fördrag som Spanien är part i och Spaniens andra äganderätt och lagar. I händelse av att en användare eller en tredje part anser att en kränkning av deras legitima immateriella rättigheter har inträffat på grund av införandet av visst innehåll på webben, måste de meddela denna omständighet till www.casapalaciocadiz.com som anger:
Personuppgifter från den berörda partens innehavare av de rättigheter som påstås ha åsidosatts, eller anger den representation som han agerar i händelse av att anspråket presenteras av en tredje part än den intresserade.
Ange innehåll som skyddas av immateriella rättigheter och deras placering på webben, ackreditering av de angivna immateriella rättigheterna och uttrycklig förklaring där den berörda parten är ansvarig för verifieringen av informationen i meddelandet
EXTERNA LÄNKAR
Webbsidorna www.casapalaciocadiz.com, kan ge länkar till andra egna webbplatser och innehåll som ägs av tredje part. Det enda syftet med länkarna är att ge användaren möjlighet att komma åt nämnda länkar. www. casapalaciocadiz.com ansvarar inte i något fall för de resultat som kan härledas till användaren för åtkomst till sådana länkar.
Dessutom kommer användaren att hitta på denna webbplats, sidor, kampanjer, affiliate-program som har åtkomst till användarnas surfvanor för att skapa profiler. Denna information är alltid anonym och användaren identifieras inte.
Informationen som tillhandahålls på dessa sponsrade webbplatser eller anslutna länkar är underlagt de sekretesspolicyer som används på sådana webbplatser och kommer inte att omfattas av denna sekretesspolicy. Därför rekommenderar vi användarna att i detalj granska sekretesspolicyn för de anslutna länkarna.
Användaren som