Tytuł

Informacja prawna i warunki użytkowania
W tej przestrzeni UŻYTKOWNIK będzie mógł znaleźć wszystkie informacje związane z warunkami prawnymi określającymi relacje między użytkownikami a nami jako odpowiedzialnymi za tę stronę. Jako użytkownik ważne jest, aby znać te warunki przed kontynuowaniem nawigacji. Cadiz Renueva SL Jako osoba odpowiedzialna za tę stronę internetową, zobowiązuję się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełną gwarancją oraz do przestrzegania krajowych i europejskich wymagań, które regulują gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych naszych użytkowników. Ta strona internetowa jest zatem ściśle zgodna z RGPD (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) i ustawą LSSI-CE 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.
OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA
Niniejsze Ogólne Warunki regulują korzystanie (w tym zwykły dostęp) ze stron internetowych, członków strony www.casapalaciocadiz.com, w tym treści i usług tam udostępnianych. Każda osoba, która uzyskuje dostęp do sieci, www. casapalaciocadiz.com („Użytkownik”) wyraża zgodę na poddanie się Ogólnym Warunkom obowiązującym w dowolnym momencie na portalu www. casapalaciocadiz.com.
ZBIERAMY DANE OSOBOWE I JAK TO ROBIMY
Przeczytaj Politykę prywatności
ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownik jest informowany i akceptuje, że dostęp do tej witryny w żaden sposób nie oznacza początku relacji handlowej z www. casapalaciocadiz.com. W ten sposób użytkownik zgadza się korzystać z witryny, jej usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów, dobrej wiary i porządku publicznego.
Korzystanie z witryny jest zabronione, w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych lub w jakikolwiek sposób może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne działanie strony. W odniesieniu do zawartości tej witryny zabronione jest: jej powielanie, dystrybucja lub modyfikacja, całkowita lub częściowa, chyba że masz upoważnienie jej prawowitych właścicieli; Każde naruszenie praw usługodawcy lub prawowitych właścicieli; Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych.
W korzystaniu z sieci www. casapalaciocadiz.com, Użytkownik zgadza się nie przeprowadzać żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom www. casapalaciocadiz.com lub osoby trzecie, które mogłyby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć portal (wskazać domenę) lub uniemożliwiłyby w jakikolwiek sposób normalne korzystanie z sieci. Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne, a zatem www. casapalaciocadiz.com nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych użytkownika (oprogramowaniu i sprzęcie) lub w ich dokumentach elektronicznych i plikach w nim zawartych.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Dane osobowe przekazywane przez użytkownika do www. casapalaciocadiz.com może być przechowywany w automatycznych bazach danych lub nie, których własność odpowiada wyłącznie www. casapalaciocadiz.com, przy założeniu, że wszystkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa, które gwarantują poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Komunikacja między użytkownikami a www. casapalaciocadiz.com korzysta z bezpiecznego kanału, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.
ROSZCZENIA
www. casapalaciocadiz.com informuje, że istnieją formularze reklamacyjne dostępne dla użytkowników i klientów. Użytkownik może zgłaszać roszczenia, żądając formularza roszczenia lub wysyłając wiadomość e-mail na adres reservas@casapalaciocadiz.com, podając swoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i / lub produkt oraz podając powody roszczenia.
Użytkownik / kupujący może powiadomić nas o roszczeniu, pocztą elektroniczną na adres: reservas@casapalaciocadiz.com, jeśli sobie tego życzy, załączając następujący formularz reklamacyjny: Usługa / produkt: Nabyte w dniu: Nazwa użytkownika: Adres użytkownika: Podpis użytkownika (tylko jeśli jest przedstawiony na papierze): Data: Powód roszczenia:
PLATFORMA ROZDZIELCZOŚCI KONFLIKTU
W razie zainteresowania zgłoszeniem roszczenia możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską i dostępnej pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
Zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 32.1 akapit drugi Prawa własności intelektualnej powielanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części zawartość tej witryny, w celach komercyjnych, na dowolnym nośniku i za pomocą wszelkich środków technicznych, bez zgody www.casapalaciocadiz.com. Użytkownik zgadza się przestrzegać praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do www.casapalaciocadiz.com.
Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, zawierająca bez wyczerpującego tekstu, oprogramowanie, treść (w tym jej strukturę, wybór, aranżację i prezentację) podcast, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafikę, jest chroniona znakami towarowymi, prawami prawa autorskie i inne uzasadnione prawa, zgodnie z umowami międzynarodowymi, których stroną jest Hiszpania, oraz innymi prawami własności i prawem hiszpańskim. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej w związku z wprowadzeniem niektórych treści w sieci, musi on powiadomić tę okoliczność na stronie www.casapalaciocadiz.com, wskazując:
Dane osobowe zainteresowanego posiadacza praw, które rzekomo zostały naruszone, lub wskazują oświadczenie, z którym działa, w przypadku gdy roszczenie zostanie przedstawione przez stronę trzecią inną niż zainteresowana strona.
Wskaż treści chronione prawami własności intelektualnej i ich lokalizację w sieci, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej i wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona jest odpowiedzialna za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu
ZEWNĘTRZNE LINKI
Strony internetowe www.casapalaciocadiz.com mogą zawierać linki do innych własnych stron internetowych i treści będących własnością stron trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości dostępu do tych linków. www. casapalaciocadiz.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać za dostęp do takich linków.
Ponadto użytkownik znajdzie w tej witrynie, stronach, promocjach, programach partnerskich, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu ustanowienia profili. Informacje te są zawsze anonimowe, a użytkownik nie jest zidentyfikowany.
Informacje podane w tych sponsorowanych witrynach lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej na takich witrynach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Dlatego gorąco zalecamy Użytkownikom szczegółowe zapoznanie się z polityką prywatności linków partnerskich.
Użytkownik to