Tittel

Juridisk merknad og vilkår for bruk
I dette rommet kan BRUKEREN finne all informasjon relatert til juridiske vilkår og betingelser som definerer forholdet mellom brukere og oss som ansvarlig for dette nettstedet. Som bruker er det viktig at du kjenner disse vilkårene før du fortsetter navigasjonen. Cadiz Renueva SL Som ansvarlig for dette nettstedet, påtar seg forpliktelsen til å behandle informasjonen til våre brukere og klienter med full garanti og for å oppfylle de nasjonale og europeiske krav som regulerer innsamling og bruk av personopplysningene til våre brukere. Dette nettstedet overholder derfor strengt RGPD (FORORDNING (EU) 2016/679 om databeskyttelse) og LSSI-CE-loven 34/2002, av 11. juli, om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel.
Generelle bruksbetingelser
Disse generelle betingelsene regulerer bruken (inkludert ren tilgang) til websidene, medlemmene av nettstedet www.casapalaciocadiz.com, inkludert innholdet og tjenestene som er gjort tilgjengelig der. Enhver person som får tilgang til nettet, www. casapalaciocadiz.com ("Bruker") samtykker i å underkaste seg de til enhver tid gjeldende generelle betingelser på www-portalen. casapalaciocadiz.com.
PERSONLIGE DATA VI HENTER OG HVORDAN VI GJER DET
Les personvernregler
FORPLIKTELSER OG FORPLIKTELSER TIL BRUKERE
Brukeren blir informert om og aksepterer at tilgang til dette nettstedet ikke på noen måte innebærer begynnelsen av et kommersielt forhold til www. casapalaciocadiz.com. På denne måten samtykker brukeren til å bruke nettstedet, dets tjenester og innhold uten å bryte gjeldende lovverk, god tro og offentlig orden.
Bruk av nettstedet er forbudt for ulovlige eller skadelige formål, eller som på noen måte kan forårsake skade eller hindre normal drift av nettstedet. Når det gjelder innholdet på dette nettstedet, er det forbudt: Reproduksjon, distribusjon eller modifisering av det, helt eller delvis, med mindre du har autorisasjon fra dets legitime eiere; Eventuell krenking av rettighetene til leverandøren eller de legitime eierne; Dens bruk for kommersielle eller reklameformål.
Ved bruk av nettet, www. casapalaciocadiz.com, samtykker brukeren i å ikke utføre noen oppførsel som kan skade bildet, interessene og rettighetene til www. casapalaciocadiz.com eller tredjeparter, eller som kan skade, deaktivere eller overbelaste portalen (angi domene) eller som på noen måte vil forhindre normal bruk av nettet. Brukeren må imidlertid være klar over at sikkerhetstiltakene til datasystemer på Internett ikke er helt pålitelige, og at derfor www. casapalaciocadiz.com kan ikke garantere fravær av virus eller andre elementer som kan forårsake endringer i brukerens datasystemer (programvare og maskinvare) eller i deres elektroniske dokumenter og filer som finnes der.
SIKKERHETSTILTAK
Personopplysningene som er kommunisert av brukeren til www. casapalaciocadiz.com kan lagres i automatiserte databaser eller ikke, hvis eierskap utelukkende tilsvarer www. casapalaciocadiz.com, forutsetter dette alle tekniske, organisatoriske og sikkerhetstiltak som garanterer konfidensialitet, integritet og kvalitet på informasjonen som finnes i dem i samsvar med bestemmelsene i gjeldende forskrifter om databeskyttelse.
Kommunikasjon mellom brukere og www. casapalaciocadiz.com bruker en sikker kanal, og de overførte dataene er kryptert takket være https-protokoller, derfor garanterer vi de beste sikkerhetsforholdene slik at konfidensialiteten til brukerne blir garantert.
PÅSTANDER
www. casapalaciocadiz.com informerer om at det er klageskjemaer tilgjengelig for brukere og kunder. Brukeren kan komme med krav ved å be om sitt kravskjema eller ved å sende en e-post til reservas@casapalaciocadiz.com med angivelse av navn og etternavn, tjenesten og / eller produktet som er kjøpt og angi årsakene til kravet.
Brukeren / kjøperen kan varsle oss om kravet, enten via e-post til: reservas@casapalaciocadiz.com, hvis de ønsker det, vedlegg følgende kravskjema: Tjenesten / produktet: Anskaffet på dagen: Brukernavn: Brukeradresse: Brukers signatur (bare hvis den presenteres på papir): Dato: Årsak til påstanden:
KONFLIKTOPPLØSNING PLATFORM
I tilfelle det kan være av interesse for deg, kan du også bruke tvisteløsningsplattformen som er levert av EU-kommisjonen og sende den til følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIAL EIENDOMSRETTIGHETER
I kraft av bestemmelsene i artiklene 8 og 32.1 annet ledd i åndsverkloven, reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert metoden for å gjøre dem tilgjengelige, for hele eller deler av innholdet på dette nettstedet, for kommersielle formål, i ethvert medium og på noen teknisk måte, uten autorisasjon fra www.casapalaciocadiz.com. Brukeren samtykker i å respektere de intellektuelle og industrielle eiendomsrettene som eies av www.casapalaciocadiz.com.
Brukeren vet og aksepterer at hele nettstedet, uten uttømmende tekst, programvare, innhold (inkludert struktur, valg, arrangement og presentasjon av dette) podcast, fotografier, audiovisuelt materiale og grafikk, er beskyttet av varemerker, rettigheter opphavsrett og andre legitime rettigheter, i samsvar med internasjonale traktater som Spania er part av og andre eiendomsrettigheter og lover i Spania. I tilfelle at en bruker eller en tredjepart anser at brudd på deres legitime immaterielle rettigheter har skjedd på grunn av introduksjonen av bestemt innhold på nettet, må de varsle omstendigheten til www.casapalaciocadiz.com som indikerer:
Personopplysninger fra den interesserte innehaveren av rettighetene som angivelig er krenket, eller angir representasjonen som han opptrer med i tilfelle kravet blir presentert av en annen tredjepart enn den interesserte.
Angi innholdet som er beskyttet av immaterielle rettigheter og deres beliggenhet på nettet, akkreditering av de angitte immaterielle rettigheter og uttrykkelig erklæring der den interesserte er ansvarlig for sannheten av informasjonen gitt i varselet.
EKSTERNE LINKER
Sidene på nettet www.casapalaciocadiz.com, kan gi lenker til andre egne nettsteder og innhold som eies av tredjepart. Det eneste formålet med lenkene er å gi brukeren muligheten til å få tilgang til nevnte lenker. www. casapalaciocadiz.com er ikke i noe tilfelle ansvarlig for resultatene som kan avledes til brukeren for tilgang til slike lenker.
Brukeren vil også finne på dette nettstedet, sider, kampanjer, tilknyttede programmer som får tilgang til nettleservanene til brukerne for å etablere profiler. Denne informasjonen er alltid anonym, og brukeren identifiseres ikke.
Informasjonen som gis på disse sponsede nettsteder eller tilknyttede lenker er underlagt personvernreglene som brukes på slike nettsteder og vil ikke være underlagt denne personvernreglene. Derfor anbefaler vi brukere på det sterkeste å gjennomgå personvernreglene for tilknyttede lenker.
Brukeren det