otsikko

Oikeudellinen huomautus ja käyttöehdot
Tässä tilassa KÄYTTÄJÄ löytää kaikki tiedot oikeudellisista ehdoista, jotka määrittelevät käyttäjien ja meidän väliset suhteet tämän sivuston vastuuseen. Käyttäjänä on tärkeää, että tunnet nämä ehdot ennen navigoinnin jatkamista. Cadiz Renueva SL Tämän verkkosivuston vastuuhenkilönä sitoutuu käsittelemään käyttäjien ja asiakkaidemme tietoja täydellisin takein ja noudattamaan kansallisia ja eurooppalaisia vaatimuksia, jotka sääntelevät käyttäjien henkilötietojen keräämistä ja käyttöä. Siksi tämä verkkosivusto noudattaa tiukasti RGPD: tä (ASETUS (EU) 2016/679 tietosuojasta) ja LSSI-CE-lakia 34/2002, 11. heinäkuuta tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköinen kaupankäynti.
YLEISET KÄYTTÖEHDOT
Nämä yleiset ehdot säätelevät www.casapalaciocadiz.com-sivuston jäsenten verkkosivujen käyttöä (mukaan lukien pelkkä käyttöoikeus), mukaan lukien niiden tarjoamat sisällöt ja palvelut. Henkilö, joka käyttää verkkoa, www. casapalaciocadiz.com ("Käyttäjä") sitoutuu toimittamaan voimassa olevat yleiset ehdot milloin tahansa www-portaalissa. casapalaciocadiz.com.
HENKILÖTIEDOT KOKOAMME JA MITEN SITÄ TEEMME
Lue tietosuojakäytäntö
KÄYTTÄJIEN SITOUMUKSET JA VELVOLLISUUDET
Käyttäjälle ilmoitetaan ja hyväksytään, että pääsy tälle verkkosivustolle ei mitenkään tarkoita kaupallisten suhteiden alkamista www-palveluun. casapalaciocadiz.com. Tällä tavoin käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa, sen palveluita ja sisältöä rikkomatta voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyvää uskoa ja yleistä järjestystä.
Verkkosivuston käyttö on kielletty laittomiin tai haitallisiin tarkoituksiin tai mikä tahansa tavalla voi aiheuttaa vahinkoa tai estää verkkosivuston normaalia toimintaa. Tämän verkkosivuston sisällön suhteen on kielletty: Sen jäljentäminen, jakelu tai muuttaminen, kokonaan tai osittain, paitsi jos sinulla on sen laillisten omistajien lupa; Palveluntarjoajan tai laillisten omistajien oikeuksien loukkaukset; Sen käyttöä kaupallisiin tai mainostarkoituksiin.
Verkon käytössä www. casapalaciocadiz.com, Käyttäjä sitoutuu olemaan suorittamatta toimia, jotka voivat vahingoittaa www-sivuston imagoa, etuja ja oikeuksia. casapalaciocadiz.com tai kolmannet osapuolet tai jotka voivat vahingoittaa, poistaa käytöstä tai ylikuormittaa portaalia (ilmoita verkkotunnus) tai joka millään tavalla estäisi verkon normaalia käyttöä. Käyttäjän on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että Internetin tietokonejärjestelmien turvatoimet eivät ole täysin luotettavia ja että siksi www. casapalaciocadiz.com ei voi taata virusten tai muiden elementtien puutetta, jotka voivat aiheuttaa muutoksia käyttäjän tietokonejärjestelmissä (ohjelmistot ja laitteistot) tai heidän sähköisissä asiakirjoissaan ja niihin sisältyvissä tiedostoissa.
TURVATOIMET
Käyttäjän välittämät henkilötiedot www. casapalaciocadiz.com voidaan tallentaa automatisoituihin tietokantoihin tai ei, joiden omistusoikeus vastaa yksinomaan www: tä. casapalaciocadiz.com, olettaen tämän olevan kaikki tekniset, organisatoriset ja turvallisuustoimenpiteet, jotka takaavat niihin sisältyvien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja laadun voimassa olevien tietosuojamääräysten mukaisesti.
Viestintä käyttäjien ja www: n välillä. casapalaciocadiz.com käyttää suojattua kanavaa, ja lähetetty tieto on salattu https-protokollien avulla, siksi takaamme parhaat turvallisuusolosuhteet, jotta käyttäjien luottamuksellisuus taataan.
VAATEISTA
www. casapalaciocadiz.com ilmoittaa, että käyttäjille ja asiakkaille on saatavana valituslomakkeita. Käyttäjä voi tehdä vaatimuksia pyytämällä vaatimuslomaketta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen reservas@casapalaciocadiz.com ilmoittamalla käyttäjän nimen ja sukunimet, ostetun palvelun ja / tai tuotteen ja ilmoittamalla vaatimuksensa syyt.
Käyttäjä / ostaja voi ilmoittaa meille vaatimuksesta joko sähköpostitse osoitteeseen: reservas@casapalaciocadiz.com halutessaan liittämällä seuraavan vaatimuslomakkeen: Palvelu / tuote: Hankitaan päivänä: Käyttäjätunnus: Käyttäjäosoite: Käyttäjän allekirjoitus (vain jos se esitetään paperilla): Päivämäärä: Vaatimuksen syy:
KONFLIKTINEN PÄÄTÖSLAUSELMA
Jos voi olla kiinnostavaa, voit lähettää vaatimuksesi myös käyttämällä Euroopan komission tarjoamaa riitojenratkaisualustaa, joka on saatavana seuraavasta linkistä: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
TEOLLISUUDEN JA TEOLLISUUDEN OIKEUDET
Teollis- ja tekijänoikeuslain 8 §: n ja 32 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla kaikkien tai osittain niiden jäljentäminen, jakelu ja julkinen viestintä, mukaan lukien menetelmä niiden saattamiseksi saataville, tämän verkkosivuston sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin, millä tahansa välineellä ja millä tahansa teknisellä tavalla ilman www.casapalaciocadiz.com-sivuston lupaa. Käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan www.casapalaciocadiz.com: n omistamia immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia.
Käyttäjä tietää ja hyväksyy, että koko verkkosivusto, joka sisältää ilman tyhjentävää tekstiä, ohjelmistoja, sisältöä (mukaan lukien sen rakenne, valinta, järjestely ja esitys) podcastin, valokuvia, audiovisuaalista materiaalia ja grafiikkaa, on suojattu tavaramerkeillä, oikeuksilla tekijänoikeudet ja muut lailliset oikeudet niiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti, joiden osapuolena Espanja on, sekä Espanjan muut omistusoikeudet ja lait. Jos käyttäjä tai kolmas osapuoli katsoo, että tietyn sisällön tuominen Internetiin on loukannut heidän laillisia immateriaalioikeuksiaan, heidän on ilmoitettava asiasta osoitteelle www.casapalaciocadiz.com ilmoittaen:
Väitetysti loukattujen oikeuksien haltijan henkilötiedot tai ilmoittakaa edustaminen, jonka kanssa hän toimii, jos vaatimuksen esittää kolmas osapuoli kuin asianosainen.
Ilmoita teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaman sisällön sijainti ja sijainti verkossa, ilmoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien akkreditointi ja ilmaista ilmoitus, jossa asianomainen osapuoli on vastuussa ilmoituksessa annettujen tietojen todenmukaisuudesta.
ULKOISET LINKIT
Verkkosivun www.casapalaciocadiz.com sivut voivat tarjota linkkejä muille omille verkkosivustoille ja sisällölle, joka on kolmansien omistama. Linkkien ainoa tarkoitus on tarjota käyttäjälle mahdollisuus käyttää mainittuja linkkejä. www. casapalaciocadiz.com ei missään tapauksessa ole vastuussa tuloksista, jotka käyttäjälle voidaan johtaa näiden linkkien saamiseen.
Lisäksi käyttäjä löytää tältä sivustolta sivuja, tarjouksia, kumppaniohjelmia, jotka käyttävät käyttäjien selaustapoja profiilien luomiseksi. Nämä tiedot ovat aina nimettömiä, eikä käyttäjää tunnisteta.
Näillä sponsoroiduilla sivustoilla tai tytäryhtiölinkkeillä annettuihin tietoihin sovelletaan kyseisillä sivustoilla käytettyjä tietosuojakäytäntöjä, eikä niihin sovelleta tätä tietosuojakäytäntöä. Siksi suosittelemme käyttäjiä tarkistamaan yksityiskohtaisesti tytäryhtiölinkkien tietosuojakäytännöt.
Käyttäjä, joka