Заглавие

Правна информация и условия за ползване
В това пространство ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да намери цялата информация, свързана с правните условия, които определят отношенията между потребителите и нас като отговорни за този уебсайт. Като потребител е важно да знаете тези условия, преди да продължите навигацията си. Cadiz Renueva SL Като лице, което отговаря за този уебсайт, поема ангажимента да обработва информацията на нашите потребители и клиенти с пълни гаранции и да спазва националните и европейските изисквания, които регулират събирането и използването на личните данни на нашите потребители. Следователно този уебсайт стриктно съответства на RGPD (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните) и Закон LSSI-CE 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронна търговия.
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
Тези Общи условия регламентират използването (включително обикновения достъп) на уеб страниците, членове на уебсайта www.casapalaciocadiz.com, включително съдържанието и услугите, предоставени в тях. Всеки човек, който има достъп до интернет, www. casapalaciocadiz.com („Потребител“) се съгласява да се подчини на Общите условия, които са в сила по всяко време на портала www. casapalaciocadiz.com.
ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КАК ДА СЕ ПРАВИМ
Прочетете Политиката за поверителност
АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Потребителят е информиран и приема, че достъпът до този уебсайт по никакъв начин не предполага началото на търговски отношения с www. casapalaciocadiz.com. По този начин потребителят се съгласява да използва уебсайта, неговите услуги и съдържание, без да нарушава действащото законодателство, добросъвестността и обществения ред.
Използването на уебсайта е забранено, за незаконни или вредни цели или по някакъв начин може да причини повреда или да попречи на нормалната работа на уебсайта. По отношение на съдържанието на този уебсайт е забранено: Неговото възпроизвеждане, разпространение или модификация, пълно или частично, освен ако нямате разрешение на законните му собственици; Всяко нарушение на правата на доставчика или законните собственици; Използването му за търговски или рекламни цели.
При използването на мрежата www. casapalaciocadiz.com, Потребителят се съгласява да не извършва поведение, което може да навреди на изображението, интересите и правата на www. casapalaciocadiz.com или трети страни или това би могло да повреди, деактивира или претовари портала (посочете домейна) или това би попречило по някакъв начин на нормалното използване на мрежата. Потребителят обаче трябва да е наясно, че мерките за сигурност на компютърните системи в Интернет не са напълно надеждни и следователно www. casapalaciocadiz.com не може да гарантира липсата на вируси или други елементи, които могат да причинят промени в компютърните системи на потребителя (софтуер и хардуер) или в техните електронни документи и файлове, съдържащи се в тях.
МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Личните данни, съобщени от потребителя на www. casapalaciocadiz.com може да се съхранява в автоматизирани бази данни или не, чиято собственост съответства изключително на www. casapalaciocadiz.com, приемайки това всички технически, организационни и мерки за сигурност, които гарантират конфиденциалност, цялостност и качество на съдържащата се в тях информация в съответствие с разпоредбите на действащите разпоредби за защита на данните.
Комуникация между потребителите и www. casapalaciocadiz.com използва защитен канал и предаваните данни са криптирани благодарение на протоколи https, следователно ние гарантираме най-добрите условия за сигурност, така че да се гарантира поверителността на потребителите.
ПРЕТЕНЦИИ
WWW. casapalaciocadiz.com информира, че има формуляри за оплаквания, достъпни за потребителите и клиентите. Потребителят може да отправя претенции, като изиска формуляра си за рекламация или като изпрати имейл на reservas@casapalaciocadiz.com, като посочва името и фамилията си, закупената услуга и / или продукт и посочва причините за своето искане.
Потребителят / купувачът може да ни уведоми за рекламацията, или по имейл на: reservas@casapalaciocadiz.com, ако желае, като прикачи следния формуляр за заявка: Услугата / продукта: Придобит в деня: Потребителско име: Адрес на потребителя: Подпис на потребителя (само ако е представен на хартия): Дата: Основание за иска:
ПЛАТФОРМА ЗА РЕШЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
В случай, че може да ви представлява интерес, можете да подадете исковете си, също така можете да използвате платформата за решаване на спорове, предоставена от Европейската комисия и достъпна на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА И ПРОМИШЛЕНО ИМОТ
По силата на разпоредбите на членове 8 и 32.1, втора алинея от Закона за интелектуалната собственост, възпроизвеждането, разпространението и обществената комуникация, включително методът й за предоставяне на всички или на част от съдържание на този уебсайт, за търговски цели, на всякакъв носител и по всякакви технически средства, без разрешението на www.casapalaciocadiz.com. Потребителят се съгласява да зачита правата върху интелектуалната и индустриалната собственост, притежавани от www.casapalaciocadiz.com.
Потребителят знае и приема, че целият уебсайт, съдържащ без изчерпателен текст, софтуер, съдържание (включително структура, подбор, подреждане и представяне на него) подкаст, снимки, аудиовизуални материали и графики, е защитен от търговски марки, права авторско право и други законни права в съответствие с международните договори, по които Испания е страна, и други права на собственост и закони на Испания. В случай че потребител или трета страна прецени, че е възникнало нарушение на законните им права върху интелектуална собственост поради въвеждането на определено съдържание в мрежата, те трябва да уведомят посоченото обстоятелство на www.casapalaciocadiz.com, посочвайки:
Лични данни на притежателя на заинтересованата страна на правата, за които се твърди, че са нарушени, или посочват представителството, с което той действа, в случай че искането е предявено от трета страна, различна от заинтересованата страна.
Посочете съдържанието, защитено от правата на интелектуална собственост, и тяхното местоположение в мрежата, акредитацията на посочените права на интелектуална собственост и изричната декларация, в която заинтересованата страна е отговорна за достоверността на информацията, предоставена в уведомлението
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
Страниците на мрежата www.casapalaciocadiz.com могат да предоставят връзки към други собствени уебсайтове и съдържание, които са собственост на трети страни. Единствената цел на връзките е да предоставят на Потребителя възможност за достъп до посочените връзки. WWW. casapalaciocadiz.com не носи отговорност в никакъв случай за резултатите, които могат да бъдат получени от Потребителя за достъп до такива връзки.
Също така, потребителят ще намери в този сайт, страници, промоции, партньорски програми, които имат достъп до навиците на сърфиране на потребителите, за да установят профили. Тази информация е винаги анонимна и потребителят не е идентифициран.
Информацията, предоставена на тези спонсорирани сайтове или партньорски връзки, е предмет на политиките за поверителност, използвани на такива сайтове и няма да бъдат предмет на тази политика за поверителност. Затова силно препоръчваме на потребителите да преразгледат подробно политиките за поверителност на партньорските връзки.
Потребителят, че